מוקדש באהבה להורינו בהוקרה על תרומתם לעולם התרבות בישראל

בעל החלומות

שנה: 1962

בימוי: יורם גרוס

תסריט: נתן גרוס

תפקיד: קריינות

קריינים נוספים: עמיקם גורביץ', שלמה בר-שביט, שמואל עצמון, שושנה רביד, אברהם רונאי, שמעון בר, אילי גורליצקי, ישראל רובינצ'יק, עודד תאומי.

העלילה: באמצעות בובות מוצגות שתי עלילות, האחת המספרת את סיפורו של יוסף, בנו המועדף של יעקב והשנייה, מעצבת את סדרת החלומות שפותר "בעל החלומות".

 סרט ההנפשה הראשון באורך מלא שהופק בישראל