מוקדש באהבה להורינו בהוקרה על תרומתם לעולם התרבות בישראל

בעל החלומות

שנה: 1962

בימוי: יורם גרוס

תסריט: נתן גרוס

תפקיד: קריינות

קריינים נוספים: עמיקם גורביץ', שלמה בר-שביט, שמואל עצמון, שושנה רביד, אברהם רונאי, שמעון בר, אילי גורליצקי, ישראל רובינצ'יק, עודד תאומי.

העלילה: באמצעות בובות מוצגות שתי עלילות, האחת המספרת את סיפורו של יוסף, בנו המועדף של יעקב והשנייה, מעצבת את סדרת החלומות שפותר "בעל החלומות".

 סרט ההנפשה הראשון באורך מלא שהופק בישראל

 

אתר זה מתבסס על תמונות, מכתבים, סרטים, מחזות וחוזים, חלקם אוצרות של ממש, שמצאנו בדירתה של אמא לאחר לכתה.   כמו כן נעזרנו בחומר הנמצא בארכיון 'הבימה' ובדברים שנאמרו בספר 'מסך אחרון לשרגא פרידמן' שיצא שלוש שנים לאחר מותו של אבינו.  תודה מיוחדת לרמי סמו מנהל ארכיון 'הבימה' על העזרה, על הידע הבלתי נדלה ובעיקר על החברות.  דני, עמוס ויעל

 

© 2017 כל הזכויות שמורות.