מוקדש באהבה להורינו בהוקרה על תרומתם לעולם התרבות בישראל